U bevindt zich hier: Home > Vraag en Antwoord > Middelen

Vraag en antwoord: Middelen

 • 1 keer in de maand een XTC pil , is dat schadelijk?

  Van XTC bestaat geen veilige dosis. Zelfs bij 1 pilletje per maand  kan niet gezegd worden of het schadelijk is of niet.

  Probleem is, dat dit niet met 100% zekerheid te zeggen is. Noch dat het schadelijk is, noch dat het onschadelijk is. Dat komt omdat we met een drug van doen hebben waarbij onderzoek naar bijvoorbeeld matig gebruik niet gedaan wordt.

  Als XTC gemaakt zou mogen worden door een farmaceutische industrie zou de fabrikant voordat hij met de productie begon dergelijk onderzoek wel starten. Wellicht dat er dan op een gegeven moment een dosis vastgesteld kan worden die zonder risico genomen zou kunnen worden. In Nederland is onderzoek gedaan naar eventuele hersenschade. De proefpersonen in dit onderzoek hadden allen veel geslikt en bij hen werden stoornissen aangetoond in geheugen en concentratie.

  Na dit onderzoek zijn 2 vragen nog steeds onbeantwoord: kan schade ook al optreden bij matig gebruik en herstelt de schade zich weer als je met gebruik stopt? De Nederlandse onderzoekers zeggen dat je niet kunt uitsluiten dat ook 1 pil al schade oplevert. Er zijn echter onderzoekers die dit bestrijden. Op dit moment wordt nog steeds onderzoek gedaan. Voorlopig moet je toch zeggen dat er eigenlijk geen veilige dosis is. Als je wilt gebruiken kun je het risico dat je loopt wel beperken door zo min mogelijk te gebruiken. Alleen voor een speciale gelegenheid en zeker niet elk weekend.

 • Als ik veel game, ben ik dan verslaafd?

  Als je vele uren gamet, betekent het niet persé dat je verslaafd bent. Maar wanneer je zelf probelemen ervaart door het veel gamen en je eigen omgeving zorgen gaat maken, moet je er wel op gaan letten.

 • Hoe kan het dat ik flashbacks krijg van het veel blowen?

  Het kan inderdaad voorkomen dat je flashbacks opwekt door het gebruik van wiet. Helemaal als je wel eens een bad trip hebt gehad. Flashbacks kunnen naar boven komen als je opnieuw wiet of een ander middel gebruikt. Verder kan het ook gewoon zomaar ineens komen opdagen, door vermoeidheid of omdat je afweziger wordt wanneer je regelmatig blowt. Afleiding en steun van anderen kunnen soms helpen. Als de angstaanvallen niet minder worden kun je met dit probleem naar je huisarts gaan. Hij/zij kan met je kijken naar een mogelijke oplossing.

 • Hoe lang blijft cannabis in je urine en bloed?

  Cannabis blijft (onmerkbaar) tot 30 dagen in de urine aantoonbaar

  Bij de vraag hoelang cannabis aantoonbaar is, is het begrip halfwaardetijd van belang. Halfwaardetijd is de tijd die het lichaam nodig heeft om de concentratie van een stof in het bloed met de helft te verminderen. Bij cannabis moet men echter niet alleen kijken naar het bloed, maar ook naar het vetweefsel. Cannabis wordt namelijk afgegeven aan het vetweefsel nadat het in het bloed terecht komt. Vervolgens geeft het vetweefsel het weer heel langzaam aan het bloed af. Omdat de afgifte van cannabis vanuit het vetweefsel zo langzaam gaat, blijft cannabis nog tot 30 dagen in de urine aantoonbaar. De gebruiker van canabis merkt dit alleen niet zoals het hier beschreven is. De effecten van het gebruik worden al ervaren na enkele minuten en duren zo'n 4 tot 6 uur. Van de afgifte van cannabis door het vetweefsel merken we dus maar weinig.

 • Hoe lang blijft coca├»ne aanwezig in de urine en hoelang in het bloed?

  Cocaïne is meestal na maximaal 72 uur niet meer aantoonbaar in het lichaam.

  Als er gedurende enkele dagen extreem veel wordt gesnoven, kan coke in zeer uitzonderlijke gevallen 5 - 7 dagen aantoonbaar zijn. Het maakt niet uit of hierbij urine of bloed wordt getest.

 • Hoe lang blijven speed en XTC in je urine en bloed zichtbaar?

  XTC, speed / amfetamine en efedra zijn 48 - 72 uur aantoonbaar.

 • Hoe lang zit alcohol in mijn bloed?

  Alcohol zit per glas ongeveer 1,5 uur in je lichaam.

  Gemiddeld genomen heeft de lever voor elk  alcoholhoudende drank 1,5 uur nodig om de alcohol uit je lichaam te verwijderen. Hoe meer gedronken wordt, hoe langer dit dus duurt. Stel, je drinkt 10 glazen alcohol. Dan duurt het dus gemiddeld 15 uur voordat de alcohol weer uit je lichaam is.

 • Is de wiet van nu sterker dan 10 jaar terug?

  De sterkte van wiet varieert nogal, en is in afgelopen 10 jaar tijd lichtelijk gestegen

  Ieder jaar wordt er door het Trimbosinstituut onderzoek gedaan naar de sterkte van wiet, nederwiet, hasj en nederhasj. Nederwiet en nederhasj zijn producten van Nederlandse bodem. De werkzame stof in alle wiet en hasj is THC. De sterkte wordt uitgedrukt in het percentage THC dat deze producten bevatten. Uit cijfers van verschillende jaren blijkt dat het THC-gehalte de laatste 10 jaar wel een beetje gestegen is. Ook wordt uit het onderzoek duidelijk dat het THC-gehalte nogal kan variëren. Als consument weet je dus eigenlijk nooit hoe sterk het product is dat je koopt. De wiet of hasj kan de ene keer dus veel sterker zijn dan een andere keer. Net zoals bij alcohol het geval is, zou eigenlijk de sterkte (het THC- gehalte) op de verpakking moeten worden vermeld. Als consument heb je dan toch een richtlijn. Zo blijken de duurdere soorten in het algemeen een hoger THC-gehalte te hebben dan de goedkopere soorten. Dit gaat echter niet altijd op. Hoe hoger het percentage THC, des te sterker het effect. Je bent gewoon sneller en sterker onder invloed. Wel is het zo dat naarmate hasj of wiet sterker is, gebruikers er ook minder van nemen. Men stopt dan vaak wat minder in een joint of rookt er wat minder van. 

 • Is gamen slecht voor je?

  Als je geen problemen ervaart door gamen, hoeft gamen niet slecht te zijn.

  Sterker nog, gamen kan ook goed voor je zijn. Bijvoorbeeld, wanneer je met vrienden samen een spel speelt, ontwikkel je je sociale vaardigheden. Daarnaast zijn veel games in het Engels, waardoor je sneller Engels leert. Op sommige scholen worden games ingezet bij lessen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren.

 • Is meeblowen schadelijk?

  Meeblowen is schadelijk omdat je teer en koolstofmonoxide in je longen krijgt.

  Meeblowen is schadelijk omdat je (net zoals bij tabak) van hasj en wiet ook teer en koolmonoxide binnenkrijgt. Uiteraard is dit wel minder dan bij zelf roken. Ter vergelijking wordt wel gezegd dat het 40 uur samenzijn met iemand die continu sigaretten rookt te vergelijken is met het roken van 5 sigaretten.

  Als je in een omgeving bent waarin wordt geblowd, dan rook je in feite mee doordat je bij het ademen de vrijgekomen rook binnenkrijgt. Net als bij het meeroken van tabak, is het meeroken van wiet of hasj schadelijk voor de longen. De rook van hasj bevat naast THC ook koolmonoxide en teer. Wordt hasj of wiet met tabak vermengd dan bevat de rook ook nog nicotine. Waarschijnlijk zijn de hoeveelheden THC en nicotine te gering om een psychisch effect te veroorzaken. Maar de hoeveelheden teer en koolmonoxide die je inademt kunnen op den duur wel lichamelijke schade aanrichten. Dat komt omdat teer schadelijk is voor de longen en koolmonoxide de zuurstof in het bloed verdringt waardoor organen minder zuurstof krijgen. Ook beschadigt koolmonoxide de bloedvaten. Als je meerookt krijg je natuurlijk veel minder teer en koolmonoxide binnen dan als je zelf rookt. Maar je krijgt wel degelijk iets binnen. Door het meeroken van tabak sterven er jaarlijks ongeveer 200 mensen aan longkanker. Het meeroken is ook schadelijk voor baby’s en kinderen. Doordat zij een fijnere bouw van de luchtwegen hebben, kunnen zij meer last hebben van de rook. Ook bij zwangerschap rookt de baby mee, waardoor deze eveneens koolmonoxide en nicotine binnenkrijgt. De baby krijgt hierdoor minder zuurstof. Hierdoor zou de baby bij de geboorte kleiner kunnen zijn en een grotere kans op ziekte kunnen hebben. Er zijn dus redenen om aan anderen te vragen niet te blowen in jou nabijheid en hier duidelijke afspraken over te maken.

 • Is recreatief gebruik van Ritalin gevaarlijk?

  Ritalin® behoort tot de psychostimulantia, dit zijn middelen die een stimulerend effect hebben op de hersenen. Het valt onder de opiumwet. Het vergroot de beschikbaarheid van de stof dopamine in de hersenen, dat verantwoordelijk is voor gevoelens van genot en voldoening. Ritalin® heeft een werkingsduur van drie uur.
  Bijwerkingen: onrust, hoofdpijn, huidreacties, maagpijn, tics, duizeligheid, verminderde eetlust en slapeloosheid.
  Ritalin gebruiken om je studiepresentaties te verbeteren wordt sterk afgeraden.

 • Je mag toch wiet op zak hebben en kopen in de coffeeshop?

  Om een coffeeshop in te mogen moet je 18 jaar of ouder zijn. Is iemand jonger dan 18 jaar dan mag hij/zij niet in een coffeeshop aanwezig zijn, ook als hij niet gebruikt. Verder is het zo dat iemand onder de 18 jaar ook geen hasj of wiet bij zich mag hebben volgens de wet. Hasj en wiet onder de 18 jaar is verboden. Vanaf 18 jaar mag je tot 5 gram hasj of wiet op zak hebben. Dit wordt gezien als bezit voor eigen gebruik. Hasj en wiet vallen alleen onder het gedoogbeleid in NL. De politie mag het dus ook als je 18 jaar of ouder bent altijd in beslag nemen.

 • Waarom blijf ik gamen?

  Je zit even een spelletje te spelen op je mobiel/tablet. Voordat je het weet ben je een uur verder. Dat was niet de bedoeling. Herkenbaar?

  Waarom blijf ik gamen?
  In alle spelletjes zitten elementen gebouwd die er voor zorgen dat je blijft gamen. Elementen zoals: 

  • Hogere levels bereiken. Hoe hoger je komt, hoe spannender en leuker het wordt
  • Je speelt met meerdere vrienden samen, dan haak je niet snel af
  • Je ben topscorehouder en wil dat blijven

 • Wanneer ben je alcoholverslaafd?

  Twee symptomen van alcoholverslaving zijn:
  Tolerantie & Onthoudingsverschijnselen

  Bepalen of iemand verslaafd is, gebeurt aan de hand van verschillende definities o.a. van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en die van de DSM IV (Diagnostical Statistical Manual vierde versie). Twee symptomen van alcoholverslaving zijn: tolerantie en onthoudingsverschijnselen bij stoppen.

  De WHO beschrijft alcoholafhankelijkheid o.a. aan de hand van de volgende criteria:
  - tolerantie (meer nodig hebben om het effect nog te kunnen voelen);
  - psychische afhankelijkheid (verlangen naar alcohol, het verlangen varieert van licht tot zeer heftig);
  - aanwezig zijn van onthoudingsverschijnselen (het krijgen van allerlei lichamelijke reacties na stoppen);
  - aanwezig zijn van schadelijke effecten voor het individu en zijn omgeving (zoals ziekten, ruzies met omgeving, problemen op het werk).

  De DSM IV is een internationaal classificatiesysteem van allerlei psychiatrische aandoeningen. De DSM IV spreekt niet van alcoholisme maar van afhankelijkheid. Je bent afhankelijk waneer je aan 3 van de onderstaandesymptomen voldoet:
  - tolerantie;
  - vaker en meer gebruiken dan je van plan bent;
  - last hebben van onthoudingsverschijnselen;
  - het gebruiken om onthoudingsverschijnselen te verminderen;
  - mislukte pogingen om het gebruik in de hand te houden;
  - veel tijd besteden aan gebruik of aan bijkomen van gebruik;
  - gebruiken ondanks het feit dat je belangrijke dingen moet doen;
  - beperking van hobby's, sociale activiteiten of zelfs werk;
  - voortdurend gebruik ondanks dat je weet dat het schade oplevert.

  Wanneer cliënten zich bij Tactus aanmelden, proberen wij de ernst van de verslaving en de overige problemen vast te stellen. Dat doen wij met behulp van de Addiction Severity Index, de ASI (de verslavingsernst-index). Met behulp van deze ASI krijgen we een beeld van het alcoholgebruik en de overige problemen en stellen wij samen met de cliënt een behandelplan op.

 • Wat is alcoholvergiftiging?

  Alcoholvergiftiging is zo veel drinken dat je daarvan out gaat of in coma raakt.

  Bij alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed (en daarmee ook in de hersenen) zo hoog dat je als gevolg daarvan bewusteloos raakt of in coma kan raken.

  De concentratie alcohol in het bloed heet ook wel bloed-alcoholgehalte (BAG) of alcoholpromillage. Het BAG-gehalte of het alcoholpromillage is dus de maat die de concentratie alcohol in het bloed aangeeft. Iemand kan een alcoholvergiftiging oplopen vanaf 4 promille = ongeveer 20 glazen alcohol (hangt af van sekse, lengte, lichaamsgewicht, snelheid van drinken etc). De kans op bewusteloosheid is groot.
  Bij 5 promille kun je in coma raken. Uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo sterk worden verdoofd dat ook de ademhalingscentra verlamd raken. Dit is dodelijk.

  Als het gaat om jongeren die bewusteloos of in coma raken van de drank ligt de oorzaak vooral in de factoren sekse, lengte en lichaamsgewicht. Hoe kleiner het lichaam, hoe minder lichaamsvocht, hoe sneller het alcoholpromillage oploopt en hoe groter de kans op een alcoholvergiftiging. Vrouwen lopen meer risico dan mannen, evenals kleine, nog niet volgroeide mensen. Vrouwen wegen over het algemeen minder en hebben minder lichaamsvocht dan mannen. Kleine mensen wegen ook minder en hebben minder lichaamsvocht. Bovendien maakt hun hersenvolume een groter deel uit van hun lichaam waardoor een groter deel van de alcohol in de hersenen terecht komt. Bij kinderen van 3 jaar nemen de hersenen een kwart deel van het lichaam in beslag, bij 12-jarigen een zesde deel en bij volgroeide mensen een achtste deel. Als je 15 á 16 jaar bent zal het hersenvolume tussen een zesde en een achtste deel van het lichaam uitmaken. Je bent dan nog niet helemaal volgroeid.

 • Wat is erger, een pilletje of een lijntje coke?

  Je kunt drugs vergelijken met behulp van 3 criteria:
  Lichamelijke schade, Verslavingskans en Sociale schade.

  Drugs vergelijken is moeilijk. Het heeft ook te maken met de mate waarin je ze gebruikt. Wat betreft risico's kun je drugs beoordelen aan de hand van 3 criteria: Lichamelijke schade, verslavingskans en sociale schade. Hoe scoren XTC en cocaïne volgens deze criteria?

  Lichamelijke schade
  Lichamelijk gezien bestaat bij XTC het risico op oververhitting en op beschadiging van bepaalde zenuwen en organen. Oververhitting kan dodelijk zijn maar is goed te voorkomen. Door beschadiging van zenuwen kan de afgifte van een bepaalde stof in de hersenen, namelijk serotonine, verstoord worden. Dat kan gevolgen hebben voor geheugen, concentratie en stemming.
  De lichamelijke risico's bij het snuiven van cocaïne zijn een pijnlijke en op den duur beschadigde neus. Je kunt als je lang en veel gebruikt chronisch verkouden worden. Reuk, geur en smaak kunnen achteruit gaan. Verder is cocaïne een belasting voor het hart en de bloedvaten. Ook leidt cocaïnegebruik tijdens het uitgaan nogal eens tot overmatig alcoholgebruik. Ook dat heeft zo zijn nadelen. Vergelijking is moeilijk, maar beide drugs hebben duidelijke lichamelijke risico's.

  Verslavingskans
  XTC is nauwelijks verslavend. Het wordt al vanaf de jaren ‘80 gebruikt, maar het aantal aanmeldingen wegens verslavingsproblemen is uiterst beperkt gebleven. Wel zie je dat sommige mensen een feest niet meer leuk vinden zonder het gebruik van XTC. XTC heeft een roes- en een energie effect. Aan het roeseffect wen je snel. Na verloop van tijd voel je dat effect niet meer en moet je een tijdje stoppen om het weer te kunnen voelen.
  Onthoudingsverschijnselen zijn er niet. In vergelijking met XTC is cocaïne verslavender. Het middel werkt kort en vraagt snel om meer. Mensen kunnen erg naar het middel gaan verlangen. Dat komt doordat de tegenstelling zo groot is tussen het opgewekte gevoel tijdens gebruik en het uitgeputte, vermoeide en soms lichtelijk depressieve gevoel van de volgende dag. Daardoor wordt op een gegeven moment niet alleen meer in het weekend gebruikt, maar ook door de week. Bij heftig gebruik is er bij cocaïne ook sprake van gewenning. Onthoudingsverschijnselen zijn er ook. Je voelt je uitgeput en kunt nergens meer van genieten. Het ontstaan van depressieve gevoelens wordt nogal onderschat. Mensen die veel gebruikt hebben, kunnen na stoppen langdurig last hebben van depressies. Cocaïne is dus duidelijk verslavender dan XTC.

  Sociale schade
  Ten slotte de sociale schade. Bij zware XTC-gebruikers is die wel aanwezig. Gebruikers merken dat ze pas in de loop van de week weer een beetje beginnen bij te komen van het gebruik en het feesten. Bij zo-nu-en-dan-gebruik is er geen sociale schade. Bij zo-nu-en-dan-cocaïnegebruik vallen de sociale gevolgen eveneens mee. Vaak ben je echter - ondanks jouw gevoel dat het die avond te gek ging - niet altijd het leukste gezelschap. Je praat honderduit zonder naar de ander te luisteren. Gebruik je vaker - en dat risico zit er bij cocaïne in - dan worden de sociale gevolgen heftiger. Mensen kunnen door cocaïnegebruik veranderen en snel geïrriteerd raken. De verslaving kan ook bijdragen aan een maatschappelijke ontwrichting. Ook wat sociale gevolgen betreft scoort cocaïne dus slechter dan XTC.

 • Wat is het verschil tussen harddrugs en softdrugs?

  Harddrugs zijn drugs met groter risico voor de gezondheid. Softdrugs zijn drugs met een geringer risico.

  Hard- en softdrugs staan op twee verschillende lijsten van de Opiumwet. In de Opiumwet staan alle regels over drugs. Bij deze wet horen 2 lijsten. In deze lijsten staat welke drugs softdrugs zijn en welke harddrugs.

  • Op lijst I van de Opiumwet staan de harddrugs. Dat zijn bijvoorbeeld heroïne, cocaïne, amfetamine, XTC en GHB.
  • Op lijst II staan de softdrugs: cannabisproducten (hasj en wiet) en slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen, zoals Valium en Seresta. De risico’s van deze drugs zijn volgens de overheid minder groot dan bij de harddrugs op lijst I.

  Gedoogbeleid softdrugs in coffeeshops

  Wiet (ook wel marihuana genoemd) en hasj zijn minder slecht voor de gezondheid dan harddrugs (XTC, cocaïne). Toch zijn ook deze drugs illegaal. Dit betekent dat handel, verkoop, productie en bezit van deze drugs strafbaar is.

  Bron: Rijksoverheid

 • Wat is het verschil tussen hasj en wiet?

  Hasj en wiet zijn beide afkomstig van de Hennepplant.
  Hasj is sterker dan wiet.

  Hasj en wiet zijn beiden afkomstig van een plant met de Latijnse naam Cannabis Sativa, kortweg cannabis. In het Nederlands noemen we de plant hennep. Als je de vrouwelijke bloemtoppen ervan droogt en verkruimelt, krijg je marihuana. Marihuana is groen-bruin van kleur en wordt meestal wiet genoemd. Als je de hars van de plant tot blokken of plakjes perst, krijg je hasj. De kleur daarvan varieert van lichtbruin tot zwart. Hasj is over het algemeen sterker dan wiet.

 • Wat is schadelijker, cannabis of alcohol?

  Matig alcoholgebruik is niet schadelijk. Matig cannabisgebruik wel, namelijk voor de longen.

  Overmatig alcoholgebruik is zeer schadelijk. Alcohol wordt dan zeer giftig en tast veel organen aan. Ook de sociale schade wordt groot. Overmatig cannabisgebruik tast de longen verder aan en ook zitten er nadelen aan voor school of werk. Ook kunnen er gevolgen optreden op sociaal gebied. Overmatig alcoholgebruik is vele malen verwoestender dan overmatig cannabisgebruik. Met andere woorden: In het geval van matig gebruik, is het roken van cannabis schadelijker dan alcohol; in het geval van overmatig gebruik zijn beiden schadelijk maar is alcohol schadelijker dan cannabis.

  Wat betreft de risico´s zijn drugs te beoordelen aan de hand van 3 criteria:
  1. Lichamelijke schade
  2. Verslavingskans
  3. Kans om maatschappelijk in de problemen te geraken

  Lichamelijke schade
  Alcohol is bij matig gebruik onschadelijk. Pas bij overmatig gebruik wordt het zeer schadelijk; voor maag, lever en hersenen. Vooral over de invloed van alcohol op de hersenen is de laatste tijd meer duidelijk geworden. Als mannen 25 glazen per week drinken neemt de kans op beschadiging van de hersenen toe. Bij vrouwen ligt dit aantal glazen lager aangezien zij minder lichaamsvocht hebben en daardoor sneller een hogere concentratie bereiken. Bij overmatig alcoholgebruik wordt alcohol zeer schadelijk voor het lichaam.

  Het roken van cannabis is schadelijk voor de longen. Bij roken van marihuana of hasj komt teer en koolmonoxide vrij. Marihuana sigaretten bevatten 70% meer kankerverwekkende stoffen dan normale sigaretten. De manier van roken draagt nog eens extra bij aan de schadelijkheid: je inhaleert diep en houdt de rook ook nog eens langer vast. Daardoor komt een blowtje overeen met 6 normale sigaretten. Bij overmatig gebruik van cannabis neemt de schade aan de longen verder toe. Zware blowers hebben vaker symptomen van chronische bronchitis en andere luchtwegaandoeningen.

  Verslavingskans
  Cannabis is in principe niet lichamelijk verslavend, echter de signalen die bij onthouding door het lichaam worden afgegeven kunnen erg subtiel zijn (16 okt 2000 WHO). Je hebt niet steeds meer nodig en er is pas sprake van milde onthoudingsverschijnselen wanneer iemand zeer lang en veel geblowd heeft. Cannabis is echter zeer zeker wel geestelijk verslavend. Tabak, en dan vooral de nicotine in tabak, is wel lichamelijk verslavend.

  Alcohol is duidelijk wel verslavend, zowel geestelijk als lichamelijk. Je kunt er sterk naar verlangen, je hebt er steeds meer van nodig en je krijgt als je regelmatig teveel drinkt, bij het stoppen last van sterke onthoudingsverschijnselen. Zo'n 10% van de gebruikers raakt door alcohol in de problemen en 3% raakt écht verslaafd.

  Maatschappelijke problemen
  Bij matig gebruik heeft alcohol geen negatieve gevolgen. Eenmalig veel drinken kan wél gevolgen hebben voor agressie en verkeer. Langdurig veel drinken kan tot grote problemen leiden, op het gebied van werk, vrienden en partner. Andere maatschappelijk problemen zijn bijvoorbeeld het aantal ziekmeldingen op de maandagen n.a.v. overmatig alcoholgebruik in het weekend.
  Matig blowen heeft sociaal gesproken geen negatieve gevolgen. Overmatig blowen kan dat wel hebben. Volgens hulpverleners, leerkrachten en jongerenwerkers worden de maatschappelijke problemen door blowen onderschat. Jongeren lopen achterstanden op in hun persoonlijke ontwikkeling of op school.

 • Wat is spacecake en wat zijn de risico's?

  Spacecake is cake met hasj/wiet. Spacecake is moeilijk te doseren.

  Spacecake begint pas na 3 kwartier tot 1,5 uur te werken.  De effecten zijn heftiger dan blowen en kunnen soms onplezierig worden. De gebruiker voelt zich dan ziek en angstig. Het beste wat een gebruiker in een dergelijke situatie kan doen is het opzoeken van een rustige plek en iets zoets eten of drinken. Een geruststellende gedachte is de wetenschap dat de effecten vanzelf weer verdwijnen.
  De ambulance in Amsterdam moet elk jaar zo'n 200 keer uitrijden voor mensen die te veel cannabis hebben ingenomen, waarbij het vaak gaat om spacecake

 • Wat zijn de risico's van lachgas?

  Lachgas wordt steeds populairder. Het wordt gebruikt tijdens uitgaan, maar ook op straat, hangplekken en bij mensen thuis. Deze pagina laat zien wat de effecten en risico’s zijn van lachgas.

  • Als het gebruikt wordt als drug is er een aantal risico's aan verbonden.
  • Je kan je onrustig of angstig voelen
  • Hersenschade door te veel lachgas en te weinig zuurstof
  • Hoofdpijn of flauwvallen door zuurstoftekort
  • Stikken bij verkeerd gebruik, zoals inhaleren zonder tussendoor zuurstof in te ademen
  • Bevroren longen door lachgasgebruik direct uit de spuit
  • Verminderde vruchtbaarheid en impotentie
  • Tintelende vingers en tenen door hersenschade
  • Deelname aan verkeer na gebruik is gevaarlijk door onoplettendheid
  • Gehoorschade als je verkouden bent. Door extra druk in het hoofd kan het trommelvlies springen
 • Wat zijn partydrugs?

  Partydrugs zijn middelen die bij het uitgaan worden gebruikt

  Tijdens het uitgaan in discotheken en clubs worden behalve alcohol en tabak ook nogal eens drugs gebruikt. Sommige drugs geven energie en zorgen er voor dat je het dansen lang kunt volhouden, andere zorgen voor een opgewekt gevoel. Met name dit soort drugs passen goed in het uitgaanssfeertje en worden wel party- of uitgaansdrugs genoemd. Deze middelen worden meestal alleen bij het uitgaan gebruikt en niet door de week. Gebruik blijft in de meeste gevallen dus beperkt. Uitgaansdrugs slaan met name op middelen als XTC, cocaïne en amfetamine. Uiteraard hebben al deze middelen risico's. Kijk daarvoor op deze site bij informatie over alle middelen.

 • Werkt het roken van hasj verslavend?

  Het roken van hasj is zeker verslavend. Bij regelmatig gebruik kan iemand controle over het gebruik verliezen. Het verlangen om te cannabis te gebruiken wordt dan zo sterk dat andere zaken minder belangrijk worden. Mensen die veel en vaak cannabis gebruiken, kunnen bij stoppen last krijgen van slapeloosheid, somberheid, concentratieproblemen en andere klachten.

 • Zijn poppers schadelijk? En waarom is het verboden?

  Poppers veroorzaken hartkloppingen, bloedermoeden en hoofdpijn.
  Daarom is het verboden

  Poppers behoren tot de niet-geregistreerde geneesmiddellen. Tot voor kort werden poppers gewoon verkocht in sexschops en smartshops. De verkoop ervan werd in Augustus 2001 door het Ministerie van Volksgezondheid verboden omdat het hartkloppingen, bloedarmoede en hoofdpijn veroorzaakt. Ook waren er volgens het ministerie aanwijzingen dat het middel in steeds bredere kring gebruikt werd. Niet alleen in de homoscene maar steeds vaker ook in disco's en op housepartys met overwegend heteropubliek. 
  Het middel, afkomstig uit de geneeskunde, valt onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG). Deze wet verbiedt  personen die daarvoor geen vergunning hebben om geneesmiddelen te maken of te verkopen.

  Poppers veroorzaken een kortstondig gelukzalig gevoel. Je voelt je ontspannen, slap en duizelig en een warm gevoel stijgt op naar je hoofd. Het middel veroorzaakt een verslapping van de spieren waardoor het ook wel lekker wordt gevonden tijdens het vrijen. Het slappe en duizelige gevoel ontstaat doordat de bloedvaten zich verwijden waardoor de bloeddruk daalt. Hierdoor kun je flauwvallen. Het hart gaat sneller kloppen met hartkloppingen en bonkende hoofdpijn als gevolg.
  Als je een keer poppers gebruikt, heeft dat niet direct schadelijke gevolgen. Wel kun je zoals gezegd last krijgen van vervelende neveneffecten als koppijn, duizeligheid en misselijkheid. Je kunt erdoor flauwvallen en last krijgen van hevige hartkloppingen. Als je vaak en veel poppers gebruikt, worden de risico's voor de lichamelijke gezondheid groter. Je kunt op den duur last krijgen van bloedarmoede en er kunnen gezichtsstoornissen ontstaan doordat poppers de druk achter de oogbol verhoogt. Poppers kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor het afweersysteem. Het bewijs hiervoor is niet geleverd, maar het kan ook niet uitgesloten worden. De verslavingskans is niet groot. Wel heb je steeds meer nodig om hetzelfde effect te voelen. Dat kan ervoor zorgen dat je vaker moet gaan gebruiken waardoor de bovengenoemde risico's toenemen. Onthoudingsverschijnselen treden niet op. Wel kun je psychisch afhankelijk raken van het middel. Bijvoorbeeld dat je denkt dat je alleen seks kunt hebben als je poppers op hebt.