U bevindt zich hier: Home > Vraag en Antwoord > Drugs en maatschappij

Vraag en antwoord: Drugs en maatschappij

 • Hoeveel mensen zijn er aan de drugs?

  In Nederland zijn ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen die verslaafd zijn aan heroïne en/of andere harddrugs.

  Verder zijn er nog zo’n 75.000 mensen die regelmatig drugs gebruiken en daarbij ernstige problemen ondervinden. Overigens zijn er naar schatting 330. 000 alcoholverslaafden (meer dan 12 glazen per dag) en 650.000 probleemdrinkers (8 tot 12 glazen per dag).

 • Ik hoorde pas dat er veel vervuilde XTC verkocht wordt, klopt dat?

  Veel XTC pillen blijken inderdaad geen MDMA te bevatten.

  In 2008 is inderdaad gebleken dat heel veel pillen die als 'XTC' worden verkocht, geen MDMA bevatten (de werkzame stof). In plaats van MDMA zit er vaak mCPP in de pillen, een verwante stof met een andere uitwerking. Gebruikers van MCCP ondervinden negatieve effecten zoals misselijkheid, duizeligheid, angsten, hallucinaties, onrust, rillingen en hoofdpijn. Deze treden vooral op wanneer de pil is uitgewerkt.

  Omdat je nooit zeker weet wat er in een XTC pil zit, is er altijd een risico dat de pil niet of anders werkt dan dat je gedacht had. Als je dit risico niet wilt lopen, kun je beter geen XTC pillen nemen.

 • Is wiet nou legaal of illegaal?

  Het bezit van wiet is illegaal.
  Eigen gebruik tot 5 gram wordt gedoogd.

  In het bezit hebben van wiet is illegaal. Maar 5 gram voor eigen gebruik wordt gedoogd. Dit houdt in dat men wetstechnisch gezien, in overtreding is volgens de opiumwet. Onder gedogen wordt verstaan dat men niet in het bezit mag zijn van cannabis, maar dat het bij 5 gram door de vingers wordt gezien.

 • Kan cannabis gebruikt worden als geneesmiddel?


  Vanwege een aantal effecten wordt cannabis soms gebruikt als (ondersteunend) medicijn.

  Sommige patiënten hebben baat bij het gebruik van cannabis, wat nog niet wil zeggen dat daarmee de werking bewezen is.

  De discussie of cannabis als medicijn gebruikt kan worden, wordt vertroebeld door het feit dat cannabis ook als drug gebruikt wordt. Behalve dat je van cannabis onder invloed kunt raken, heeft cannabis nog een aantal andere effecten die verklaren waarom het eventueel als medicijn gebruikt zou kunnen worden. Deze effecten zijn:
  1. Toename eetlust.
  2. Afname misselijkheid en braken.
  3. Toename pijntolerantie.
  4. Toename spierverslapping.
  5. Afname oogboldruk (intra-oculaire druk).
  6. Afname stress.
  7. Bevordering inslapen en doorslapen.

  Sommige patiënten die cannabis voor deze effecten gebruiken zullen het feit dat ze er ook van onder invloed raken, zien als een bijwerking. Anderen zullen het bewustzijnveranderende effect wellicht wel op prijs stellen. Cannabis als medicijn wordt overigens meestal toegediend in dosissen waarbij je de bewustzijnsveranderende werking niet of nauwelijks voelt. Ook het ministerie houdt de discussie graag zuiver. In een brief aan de Tweede Kamer(4-4-2000), schrijft minister Borst: 'Medicinale cannabis moet worden beschouwd als een deel van het geneesmiddelenbeleid dat niet behoort te worden besproken in het kader van het drugbeleid. Dit laatste werkt onnodig stigmatiserend voor patiënten die cannabis om medische redenen gebruiken'.

  De bewijzen of cannabis als geneesmiddel werkt zijn over het algemeen niet sterk. Voor een aantal aandoeningen is er enig bewijs maar de twijfel blijft. Bovendien blijkt dat voor deze aandoeningen vaak betere medicijnen zijn.

 • Mag je als minderjarige buiten overal blowen?

  Je mag buiten blowen, mits je geen overlast veroorzaakt en niet meer dan 5 gram hasj of wiet op zak hebt.

  Of iemand nu 12, 13, 25 jaar of ouder is, leeftijd speelt hierbij geen rol. Het kan wel zo zijn dat de politie -als iemand nog erg jong is- deze aanspreekt op het feit dat hij blowt. Ook heeft de politie het recht, de eventuele hasj of wiet die iemand bij zich heeft in beslag te nemen. Tegen het gebruik op zich zal en kan de politie niets doen. Iemand jonger dan 12 jaar is niet strafrechtelijk vervolgbaar. Als een12-jarige toch een strafbaar feit pleegt, mag de politie alleen dwangmiddelen inzetten (staande houden, in beslagname, onderzoek). Iemand tussen de 12 en de 18 jaar valt onder de strafrechtelijk vervolgbare jeugdigen. Is iemand ouder dan 18, dan is hij een strafrechtelijk vervolgbare meerderjarige. Dus, zolang iemand op een bankje rustig een jointje rookt, ervoor zorgt dat hij niet meer dan 5 gram op zak heeft en geen overlast veroorzaakt, is er voor de politie weinig aan de hand. Het doel van de politie is het opsporen van strafbare feiten. Hasj en wiet zijn illegale drugs, maar het gebruik is niet verboden. Verboden is: het bezitten, telen, dealen en exporteren van softdrugs (Opiumwet, lijst II). Zoals je ziet staat gebruik niet in dit rijtje. Dit wil dus zeggen dat gebruik van softdrugs in Nederland niet bij de wet verboden is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk waar gebruik wel strafbaar is. Daarbij kent Nederland een gedoogbeleid.

 • Mag je met alcohol op nog scooter rijden?

  Nee, met alcohol op mag je geen scooter rijden.


  Ook met een scooter ben je een actief deelnemer aan het verkeer en ben je dus in overtreding volgens het WVW (Wegenverkeerswet) art.nr. 8 lid 2.

 • Moet alcohol niet hetzelfde aangepakt worden als drugs?

  In theorie is alcohol hetzelfde als alle andere drugs. De rol van alcohol in de samenleving maakt het echter lastig om het gebruik te verbieden.

  Als alcohol nu pas op de markt zou komen zou het onmiddellijk verboden worden. Stel dat kranten melding zouden maken van keldertjes waar jongeren een nieuwe drug gebruiken die gedronken kan worden en die door criminele figuren in verschillende geuren en smaken op de markt gebracht wordt. Binnen de kortste keren zou er sprake zijn van luidruchtig gedrag en zouden de kranten volstaan met meldingen over vechtpartijen, mishandelingen, dodelijke auto-ongelukken enz. Een paar jaar later zouden de eerste verslaafden zich aandienen. Vervolgens zouden artsen allerlei ziekten tegenkomen die het gevolg  zijn van overmatig alcoholgebruik.

  Nee, als nieuwe drug zou alcohol geen enkele kans maken. Maar alcohol is niet nieuw, het is al duizenden jaren bekend en heeft ook een heleboel positieve eigenschappen. Het verhoogt de feestvreugde, de gezelligheid en de sfeer. En dat willen we niet graag missen. Bovendien kunnen heel veel mensen wél verstandig met alcohol omgaan. Daarom heeft de overheid gezegd: laten wij het bezit, de productie en verkoop in een aantal wetten regelen. Laten we die wetten zó maken dat de risico's die met alcohol samenhangen zoveel mogelijk beperkt worden. Zo is bijvoorbeeld in de wet vastgelegd dat je beneden de 16 jaar geen alcohol mag kopen en dat  je niet mag deelnemen aan het verkeer met meer dan 0,5 promille (2 glazen) alcohol in het bloed. Voor mensen die hun rijbewijs nog geen 5 jaar hebben, geldt een maximum van 0,2 promille.

  Op zich denkt Tactus dat wat betreft alcohol deze aanpak de juiste is. Probeer via voorlichting maar ook via wettelijke maatregelen de risico's die met alcohol samenhangen zoveel mogelijk te beperken. Dan hou je de positieve effecten en beperk je de negatieve.

 • Waar kan ik een XTC-pil laten testen?

  Drugs testen kan op www.drugs-test.nl

  Op de website kun je vinden waar je je pillen kunt testen bij jou in de buurt.

  Bij Tactus kun je ook je pillen laten testen, dit doen wij in samenwerking met de DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem).

  Dit kan in de volgende regio's:

  • Zwolle
  • Almere
  • Twente
  • Stedendriehoek

  Bel 088 382 2887 en maak een afspraak.
  De tests zijn altijd anoniem

 • Waarom gaan alcohol en verkeer niet samen?

  Alcohol beinvloedt je waarneming, reactievermogen en coordinatie.
  Daarom is alcohol in het verkeer een gevaar voor jezelf en anderen.

  Men is onder invloed een gevaar voor zichzelf en andere verkeersdeelnemers. Alcohol beïnvloedt bijvoorbeeld je reactievermogen, je coördinatievermogen, je waarneming, je kritische blik naar jezelf. Al na 2 glazen alcohol reageer je minder snel. In het verkeer kan dat funest zijn. Ook is de kans groot dat je jezelf overschat. Daardoor heb je meer kans in het verkeer net de verkeerde keuzes te maken.

  In het wegenverkeerswet van 1994 staat het volgende:

  Artikel 8
  1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen, terwijl hij onder zodanige invloed is van een stof, (bijvoorbeeld alcohol, medicijnen of drugs) dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat is.
  2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen wanneer:
  a. het alcoholgehalte van zijn adem hoger is dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht,dan wel
  b. het alcoholgehalte van zijn bloed hoger is dan 0,5 promille.

 • Waarvoor wordt lachgas gebruikt?

  Lachgas (scheikundige naam: distikstofmonoxide) is een kleurloos en zoet-smakend gas dat vaak gebruikt wordt door (tand)artsen om patiënten even onder narcose te brengen. Ook wordt het gebruikt voor slagroomspuiten in de horeca.

  Tegenwoordig wordt het ook gebruikt als (party)drug in het uitgaansleven, bij mensen thuis of op straat.

 • Wat is de invloed van drugs op de maatschappij?

  Alcohol en drugs hebben zeker invloed op de maatschappij. Je kunt denken aan verschillende dingen. Mensen worden sneller ziek en komen soms in lastige situaties. Drugs kan het lichaam zo beinvloeden dat mensen dingen gaan doen die ze normaal nooit zouden doen, bijvoorbeeld overlast veroorzaken of schulden opbouwen. 

 • Wat is het gevaar van cannabis in het verkeer?

  Met cannabis in het verkeer kun je minder goed koers houden, vermindert de reactiesnelheid, waarnemen en coordinatie en beleving van kleur, geluid en tijd neemt af.

  Uit onderzoek blijkt o.a. dat je minder goed koers kunt houden, dat de reactiesnelheid vermindert, concentratie, waarneming en coördinatie worden beïnvloed en beleving van kleur, geluid en tijd verandert. Gebruikers merken dat ze minder goed rijden.

  Drugs beïnvloeden de werking van het centrale zenuwstelsel, het gedeelte van de hersenen dat lichaam en geest bestuurt. Elke drug beïnvloedt via het centrale zenuwstelsel je waarneming, je denken, je gevoelens en vaak ook de bewegingen van je lichaam. Er zijn ook medicijnen die dat doen. In de bijsluiter staat dan te lezen: dit middel beïnvloedt de rijvaardigheid of het vermogen om apparaten te bedienen. In het verkeer heb je je centrale zenuwstelsel hard nodig. Hoe ingewikkelder je manier van verplaatsen is, hoe meer er van je hersenen en je lijf wordt gevraagd. De directe lichamelijke en geestelijke effecten van cannabis maken deelname aan het verkeer onveilig.

  Er is Nederlands onderzoek gedaan naar de effecten van marihuana op autorijgedrag. Daaruit blijkt onder meer dat het koershouden op de weg verslechtert. Koershouden is typisch zo'n automatisch proces dat zonder bewuste controle verloopt maar erg gevoelig is voor processen die de informatieverwerking in je hoofd vertragen. Dat doet cannabis dus. De reactiesnelheid vermindert eveneens, net als de hand-stabiliteit. (Bron: Robbe, H., Influence of marijhuana on driving, Universiteit van Limburg, Maastricht). Verder beïnvloedt hasj je concentratie- en coördinatievermogen. Het beïnvloedt ook je waarneming. Je beleving van kleur, geluid en tijd wordt anders. Het is moeilijker om afstanden in te schatten en om geluiden en signalen op de weg te interpreteren. Cannabis vermindert ook het vermogen een bewegend object (zoals een tennisbal) te volgen en veroorzaakt het verschijnsel dat je een na-beeld van een bewegend voorwerp ziet. Al deze effecten worden extra dramatisch in noodsituaties, bij langdurig rijden op een saaie weg, of in combinatie met andere stoffen. Dramatisch voor de bestuurder maar nog het meest voor anderen.