Cannabis

« Terug
> Aantoonbaarheid cannabis

De aantoonbaarheid van cannabis in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel.

Drugstesten zijn meestal urinetesten. In urine zijn drugs langer terug te vinden dan in bloed. Hoelang hangt af van hoeveel en hoe vaak iemand heeft gebruikt. Ook breekt ieder persoon stoffen op een ander tempo af. Cannabis blijft enkele dagen tot 3 weken na het laatste gebruik aantoonbaar in de urine. Bij de meeste mensen is cannabis korter dan 2 weken terug te zien in de urine.

 

> Behandeling cannabis

Welke behandelingen zijn er mogelijk om een cannabisverslaving aan te pakken?

Medicatie om cannabisverslaving aan te pakken is niet voorhanden, zo blijkt uit verschillende studies op dit gebied. Vormen van cognitieve gedragstherapie bieden meer perspectief op succes. Een nieuw middel tegen cannabisverslaving zijn interventies via internet.

Farmacotherapie

In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies verricht naar de inzet van medicatie tegen cannabisverslaving. De conclusie op dit moment is dat er geen medicatie beschikbaar is om een cannabisverslaving aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) helpt volwassenen hun consumptie van cannabis te matigen. CGT is in diverse vormen toegepast. Onbekend is wat de actieve ?ingrediënten? zijn. Evenmin weten we of de interventie langer werkt (zes tot twaalf maanden na de behandeling). Het staat niet vast dat deze behandeling effect heeft bij adolescenten. Het is nog onduidelijk of de matiging van het gebruik van de drug over langere tijd standhoudt.

MultiDimensional Family Therapy (MDFT)

Intensieve psychosociale interventies zijn vooral toegepast bij adolescenten die ook andere problemen hebben dan frequent cannabisgebruik. De uitkomsten stemmen hoopvol, vooral voor de inzet van MultiDimensional Family Therapy (MDFT). Die interventie richt zich niet alleen op de thuisomgeving, maar ook op de vriendenkring en de situatie op school. Cannabisgebruik neemt af en probleemgedrag in algemene zin loopt terug.

Internet

Er zijn verschillende initiatieven met CGT-achtige interventies op internet, maar een goede evaluatie van dergelijke interventies voor cannabis is nog niet gepubliceerd.

Verantwoording en uitleg

In 2004 zijn interventies op het gebied van cannabisverslaving voor het eerst onderzocht op effectiviteit en werkzaamheid. In 2006 werd dit onderzoek aangevuld met actuele gegevens; voor zover aanwezig. Hier vindt u de conclusies uit 2004 en2006.

Lees voor een volledig overzicht van bevindingen:

 • de Achtergrondstudie: Hulp bij probleemgebruik van drugs. Stand van wetenschap voor behandelingen en andere interventies, 2004 (PDF-formaat, 690K) uit 2004;  
 • de Actualiseringsstudie Hulp bij probleemgebruik van drugs Wetenschappelijk bewijs voor werkzaamheid of effectiviteit van interventies in de verslavingszorg. (PDF-formaat, 271K) uit 2006.
> Cannabis

Hasj en wiet zijn middelen met een psycho-actieve werking die afkomstig zijn van een plant met de Latijnse naam Cannabis Sativa, kortweg cannabis.

Hasj en wiet worden ook wel cannabis genoemd. Wiet wordt ook wel marihuana genoemd.

> Cannabis algemeen

Hasj en wiet worden ook wel cannabis genoemd. Wiet wordt ook wel marihuana genoemd.

Uiterlijk
 • Wiet bestaat uit de gedroogde en verkruimelde vrouwelijke bloemtoppen van de Cannabis Sativa en is groen-bruin van kleur.
 • Hasj bestaat uit samengeperste blokjes of plakjes hars. De kleur varieert van geel tot lichtbruin tot zwart
 • Hasjolie is sterk geconcentreerde stof uit de Cannabis Sativa-plant; hasjolie is in de regel bruinzwart (vloeibaar)
 • Bhang: massa van gestampte cannabisbladeren al dan niet vermengd met kruiden en specerijen, ook wel in bolletjes, in thee en yoghurt (bhang lassie).
Werkzame stof

De belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet is delta-9-TetraHydroCannabinol (THC). Er zitten daarnaast nog zo?n 100 andere cannabinoïden in wiet. Cannabidiol (CBD) en Cannabinol (CBN) zijn naast THC de meest voorkomende cannabinoïden in de plant.

Meer informatie kunt u vinden in het rapport THC- concentratie in wiet, nederwiet en hasj in THC- concentratie in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2013-2014.

Gebruikersmethoden
 • Roken (in pijpje, waterpijp of vermengd met tabak in een sigaret (stickie of joint)
 • Eten (spacecake)
 • Drinken (wietthee, bhang)
 • Verdampen (door middel van een vaporizer)
> Cannabis en de wet

Wat zegt de wet en wat gaat er veranderen?

 • Hasj en wiet staan op lijst IIb van de Opiumwet.
 • De bewerkte producten, zoals hasjolie, bhang en wietthee, staan op lijst I. Op deze lijst staan de drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid.
Bezit, kweken, verbouwen
 • Heeft iemand tot 5 gram cannabis bij zich, dan worden er geen maatregelen genomen
 • Het thuiskweken van maximaal 5 cannabisplanten per huishouden wordt gedoogd
 • Verbouw, verkoop en bezit van grotere hoeveelheden wordt wel vervolgd en levert zwaardere straffen op.
Wat gaat er veranderen in de wet en het beleid?

Het gedoogbeleid zal worden aangescherpt met de volgende maatregelen:

 • Coffeeshops zijn vanaf 1 januari 2013 alleen nog toegankelijk voor ingezetenen van Nederland. Coffeeshopbezoekers moeten vanaf dat moment een geldig uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie kunnen laten zien. De handhaving van het ingezetenencriterium gaat in overleg met betrokken gemeenten. Als het nodig mocht zijn kan het gefaseerd worden ingevoerd, waardoor er makkelijker kan worden aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid en het meer aansluit op de plaatselijke situatie. Enkele gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben inmiddels laten weten vooralsnog niet actief op naleving van dit criterium te gaan controleren.
 • Per 1 januari  2014 gaat de nieuwe regel van kracht dat de afstand tussen een coffeeshop en een school minimaal 350 meter moet bedragen. Criterium voor de afstand is de reëel af te leggen afstand te voet over de openbare weg tussen de voordeur van de coffeeshop en de hoofdingang van de school. Het gaat om scholen waar voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs wordt gegeven. Ook hier geldt, dat gemeenten 'maatwerk' mogen leveren bij handhaving van dit criterium.
De wietpas, en daarmee het besloten clubcriterium, die vanaf 1 mei jl van kracht was in Limburg, Brabant en Zeeland, is per 19 november jl. komen te vervallen.

Van lijst II naar lijst I:

Het kabinet wil cannabis met een THC-gehalte van 15% of meer op lijst I van de Opiumwet plaatsen. Sterke cannabis wordt daarmee als een harddrug beschouwd. De systematiek van de Opiumwet met 2 lijsten (lijst I met harddrugs en lijst II met softdrugs) blijft ongewijzigd.

Het kabinet ziet sterke cannabis als een middel met een onaanvaardbaar risico en is van mening dat een hoog THC-gehalte een rol speelt bij de schade voor de gezondheid, zeker bij gebruik op jonge leeftijd en is tevens van mening dat de consumptie en productie van zware cannabis moet worden teruggedrongen.

Coffeeshops mogen straks alleen nog cannabis aanbieden met een THC-gehalte van maximaal 15%. Op handel , in- en uitvoer van zware cannabis komen hogere straffen te staan.

> Cannabis en zwangerschap

De werkzame stof THC bereikt via de placenta de foetus.

Het gebruik van drugs tijdens de bevruchting, zwangerschap, en/of borstvoeding is onderwerp van onderzoek. Van veel middelen is nog niet helemaal bekend welke schade het gebruik bij bevruchting, zwangerschap en/of borstvoeding toebrengt aan het (ongeboren) kind. Om eventuele schade zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt aangeraden helemaal geen drugs te gebruiken als je zwanger wilt worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft.

Het gebruik van hasj en wiet kan de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen verminderen. Dit herstelt zich weer als er wordt gestopt met het gebruik.

Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap cannabis hebben gerookt, kunnen worden geboren met een lager geboortegewicht. Sommige onderzoeken laten zien dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap (veel) cannabis gebruikten, slechter scoren op cognitieve testen en problemen hebben met concentratie en impulsiviteit. 

Na de geboorte kan de baby cannabis binnen krijgen via de moedermelk. Het is niet duidelijk wat voor effect dit heeft op de baby. Om die reden wordt cannabisgebruik afgeraden wanneer een moeder borstvoeding wil geven.


Meer informatie over cannabis en zwangerschap

> Cannabis met andere middelen

Wat is het effect van het gebruik van cannabis in combinatie met andere middelen?

Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met alcohol en/ of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

Hasj/wiet + alcohol

Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn en flauwvallen. Vermindert de rijvaardigheid.

Hasj/wiet + XTC

Gebruikers hebben verschillende ervaringen. Er zijn gebruikers die actiever blijven van hasj/wiet in combinatie met XTC. XTC kan de effecten van het blowen versterken. Er zijn ook gebruikers die geen effect ervaren.

Hasj /wiet + cocaïne of speed

Vergroot de kans op angst en onrust. Gebruikers zeggen dat cannabis de werking van speed of cocaïne kan verzachten.

Hasj/wiet + paddo?s 

Kan leiden tot een heftige, onvoorspelbare trip. Soms worden tijdens het blowen eerder beleefde paddo-effecten opnieuw beleefd.

Meer informatie over verschillende combinaties van alcohol en drugs en de risico's hiervan zijn te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

> Cannabis preventie

Het Trimbos-instituut heeft de afgelopen jaren in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal op jongeren gerichte drugsvoorlichtingscampagnes uitgevoerd.

Van 2004 tot 2006 stonden deze in het teken van cannabis en cannabisgebruik. Zo was er in 2004 en 2005 de campagne 'Er valt meer te weten over cannabis? en in 2006 de campagne ?Je bent niet gek als je niet blowt?. Doel van de campagnes was jongeren bewust te maken van de risico's van cannabisgebruik.

Het voornaamste middel dat het Trimbos-instituut inzet om jongeren te wijzen op de gevaren van o.a. cannabisgebruik is het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG).  Dit programma is bedoeld voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (meer informatie op site van project DGSG).

Het programma geeft niet alleen voorlichting aan jongeren. Ook de ouders worden betrokken. Daarnaast wordt door alle partijen gewerkt aan het opstellen van duidelijke gedragsregels.

> Cannabis: feiten, cijfers en trends

Hieronder staat een korte opsomming van feiten en trends uit het NDM-jaarbericht 2013/2014. De link onder de opsomming leidt naar het betreffende hoofdstuk in het NDM-jaarbericht 2013/2014 met uitgebreide informatie.

 • In 2009 had een kwart van de algemene bevolking van 15-64 jaar ooit in het leven cannabis gebruikt en een op de vijfentwintig inwoners was een actuele cannabisgebruiker (§ 3.2). In 2015 komen meer recente cijfers beschikbaar.
 • Het cannabisgebruik onder scholieren van het reguliere voortgezet onderwijs daalde tussen 2003 en 2013, met een stabilisering tussen 2007 en 2011 (§ 3.3).
 • De jarenlange toename van het aantal cannabiscliënten bij de verslavingszorg is in 2012 en 2013 gestabiliseerd (§ 3.6).
 • Ook algemene ziekenhuizen registreren van 2011 naar 2012 geen verdere toename van het aantal opnames waarbij cannabismisbruik of -afhankelijkheid een rol speelt (§ 3.6).
 • Relatief veel cannabis-gerelateerde gezondheidsincidenten zijn afkomstig uit de regio Amsterdam. Het gaat hier veelal om toeristen die met een cannabisintoxicatie naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaan (§ 3.6)
 • De gemiddelde THC-concentratie in de nederwiet bleef net als de THC-concentratie in geïmporteerde hasj en -wiet in 2014 ongeveer gelijk aan 2013 (§ 3.8).
 • Nederwiet bevat vrijwel geen cannabidiol (CBD), een stof die mogelijk ongewenste effecten van THC tegen gaat (§ 3.8).
 • Na een geleidelijke prijsstijging sinds 2007 was de prijs voor een gram nederwiet in 2014 gelijk aan 2013 (§ 3.8).

Kijk in het THC rapport voor meer feiten en cijfers over de prijs en sterkte van cannabis. 

Kijk in het NDM Jaarbericht 2013/2014 voor meer feiten en cijfers over cannabis.

> Cannabisbeleid Nederland

Verkoop van cannabis in coffeeshops wordt in Nederland gedoogd.

Landelijk gelden voor gedoogde coffeeshops de zogenoemde AHOJG-criteria. Ze gelden voor alle coffeeshops in Nederland. Gemeenten mogen niet van deze voorwaarden afwijken. Het is verboden:

 • te Afficheren (reclame te maken voor hasj en wiet)
 • Harddrugs te verhandelen
 • Overlast te veroorzaken
 • Jeugdigen onder de 18 jaar in de coffeeshop toe te laten of aan hen te verkopen
 • Grote hoeveelheden te verhandelen (niet meer dan 5 gram per keer verkopen) of op voorraad te hebben (niet meer dan 500 gram).

Naast de AHOJG-criteria kunnen gemeenten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze zijn onderdeel van het lokale coffeeshopbeleid. Meer informatie over coffeeshopbeleid is te vinden op www.hetccv.nl. (website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Coffeeshops worden gedoogd vanuit het oogpunt van gezondheidsbescherming. Het doel is een scheiding tussen markten van soft- en harddrugs te bewerkstelligen, zodat mensen die cannabis gebruiken, niet in aanraking hoeven te komen met harddrugs.

Beleidsmaatregelen 

Uit onderzoek is gebleken dat georganiseerde criminaliteit steeds intensiever bij de teelt van cannabis betrokken is geraakt. Om de hennepteelt te bestrijden is in 2005 een nieuwe aanpak geïntroduceerd, waarin naast politie, justitie en andere overheidsdiensten ook private partijen als energiemaatschappijen en woningcorporaties tegen telers optreden.

In 2007/2008 is de aanpak 'bestrijding georganiseerde Hennepteelt' geïntroduceerd. Deze is organisatorisch ondergebracht in de 'Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt'.

Medicinale cannabis

Sinds september 2003 is het mogelijk om legaal via arts en apotheek cannabis te verkrijgen.
Er zijn voldoende aanwijzingen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij:

 • pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade,
 • misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
 • misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker,
 • hiv-infectie en aids,
 • chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische
 • pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos),
 • syndroom van Gilles de la Tourette.

Meer informatie over medicinale cannabis: www.cannabisbureau.nl  

> Effecten cannabis

Het gebruik van cannabis heeft verschillende lichamelijke en geestelijke effecten, die toenemen naarmate er meer gebruikt wordt.

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren van degene die het middel gebruikt (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis e.d.), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

 • Rode ogen
 • Versnelde hartslag
 • Warme of koude handen en voeten
 • Droge mond
 • Verslapping spieren (zwaar aanvoelen van het lichaam)
Geestelijk
 • Zin in eten (zogenoemde vreetkick)
 • Slappe lach (zogenoemde lachkick)
 • Slaperigheid
 • Versterking van de stemming die de gebruiker al heeft
 • Stoornis van het korte-termijngeheugen. Dit herstelt zich snel als iemand stopt met gebruiken
 • Intensere beleving van kleuren en muziek
 • Verandering van de beleving van ruimte en tijd
 • Verhoogde fantasie
Werkingsduur
 • Bij roken begint de werking na een halve minuut. Maximaal effect na 20-30 minuten. Totale duur 2-3 uur
 • Bij eten begint de werking na 1-2 uur. Dit kan zeker zo'n 6 uur aanhouden, maar vaak nog langer


> Meer informatie over cannabis

Drugs Infolijn

Heeft u nog meer vragen over drugs en drugsgebruik, bel dan de Drugs Infolijn, 0900-1995 (? 0,10 min). Voor een persoonlijk gesprek of een gericht antwoord op uw vraag kunt u bellen op werkdagen van 9 tot 5 uur. Ook kunt u uw vraag mailen naar vraagbaak@drugsinfo.nl. En op werkdagen tussen 13 en 17 uur kunt u via www.drugsinfo.nl eveneens chatten met een deskundige medewerker.

Regionale adressen

Instellingen voor de verslavingszorg en de GGD kunnen hulp bieden bij verslavingsproblemen. Deze instellingen zijn te vinden in elke grote en middelgrote stad. Voor meer informatie over deze instellingen kunt u ook contact opnemen met de Drugs Infolijn.

Er zijn over cannabis verschillende folders beschikbaar in de webwinkel op trimbos.nl

Algemeen:

Online hulp:

Literatuur:

 

> Prijs van cannabis

De gemiddelde prijs van een gram cannabis aangeschaft in coffeeshops wordt jaarlijks gemeten in de THC-Monitor van het DIMS.

 • Uit de jaarlijkse THC-Monitor blijkt, dat de gemiddelde prijs van een gram nederwiet  in 2013 ten opzichte van de meting ervoor licht gestegen is.
 • De prijs van geïmporteerde hasj steeg de afgelopen jaren maar is bij de laatste meting in 2013 gelijkgebleven. De prijs van een gram geïmporteerde wiet lag in 2010 en 2011 rond de zeven euro, maar is bij de laatste meting gedaald naar rond de 5,30 euro per gram.


 

> Risico's cannabis

Het gebruik van cannabis heeft risico's op lichamelijk, geestelijk, sociaal vlak.

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico?s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico's groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico?s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil je geen risico?s lopen? Gebruik dan niet.

Korte termijn risico's
 • Hoofdpijn en duizeligheid
 • Kan verkeerd vallen bij iemand die al niet goed in zijn vel zit of niet goed voorbereid is op de effecten. De gebruiker krijgt dan last van angst, somberheid en/of paniek. Dit kan samengaan met misselijkheid, flauwvallen en andere lichamelijke klachten. Na zo'n ervaring kan iemand zich nog dagen of weken last houden van angstklachten, concentratieproblemen en andere klachten.
 • Negatieve invloed op concentratie, reactievermogen en korte termijngeheugen. Dit kan prestaties op school of werk verslechteren. Onder invloed deelnemen aan het verkeer is riskant en verboden.
 • Snelle hartslag en een lage bloeddruk bij opstaan. Bij mensen met hartproblemen kan dit klachten geven of verergeren. Door de plotselinge verlaging van de bloeddruk vallen mensen soms flauw.
Lange termijn risico's
 • Verslaving. Bij regelmatig gebruik kan iemand controle over het gebruik verliezen. Het verlangen om te cannabis te gebruiken wordt dan zo sterk dat andere zaken minder belangrijk worden. Mensen die veel en vaak cannabis gebruiken, kunnen bij stoppen last krijgen van slapeloosheid, somberheid, concentratieproblemen en andere klachten.
 • Schade aan luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker bij chronisch zwaar gebruik. De exacte relatie tussen cannabisgebruik en kanker is onderwerp van onderzoek; de resultaten tot dusver zijn echter niet éénduidig. 
 • Mensen met een psychische stoornis, zoals een depressie, angstklachten of schizofrenie, kunnen meer last van hun klachten krijgen. Mensen bij wie psychische klachten in de familie zitten of die door andere redenen gevoelig zijn voor psychische stoornissen, kunnen door cannabisgebruik voor het eerst last krijgen van deze stoornissen.
 • Ook mensen zonder duidelijke aanleg lijken door cannabisgebruik meer kans te hebben op een psychische stoornis. Jongeren lopen hierbij waarschijnlijk meer risico dan volwassenen. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter het risico.

Mensen die toch cannabis willen gebruiken kunnen de risico?s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken. Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

Risico's van een hoger THC-gehalte

THC (tetrahydrocannabinol) is één van de werkzame stoffen in cannabis. De cannabis van nu bevat nu minder THC dan 10 jaar geleden. Hasj of wiet met een hoog THC-gehalte kan er sneller voor zorgen dat iemand te veel binnen krijgt en daardoor last krijgt van klachten als angst, paniek, misselijkheid en hoofdpijn. Een hoog THC-gehalte kan waarschijnlijk sneller een psychose oproepen, maar we weten nog niet in hoeverre cannabis met een hoog THC-gehalte de kans op verslaving vergroot. Er bestaat wel een risicogroep van mensen met een voorkeur voor sterke hasj of wiet die dit vaak gebruiken. Zij lopen wel meer kans op verslaving.
Er zijn recente aanwijzingen dat cannabidiol, een ander werkzaam bestanddeel in cannabis, sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, verslechtering van het geheugen, en belonende effecten. Vooral de verhouding tussen THC en CBD (cannabidiol)  lijkt hierbij van belang. De nederwiet bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor buitenlandse hasj is deze verhouding 'gunstiger'.


Naar het overzicht >
Deze website is gemaakt door Espire - Creatief met internettechniek.